Ochrana osobních údajů GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Scoot Distribution s.r.o je jediným vlastníkem informací získaných v tomto internetovém obchodě. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány, ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

- Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa firmy, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

-  Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky.

- Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

- Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

- Osobní údaje budou zpracovávány na dobu požadovanou Zákonem o účetnictví. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

- Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

- V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

       - požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

       - požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

- Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

- Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

- Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

CO JE TO COOKIES?

je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Cookies používáme například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu.

Také používáme cookies třetích stran (Google Analytics, Facebook, Seznam.cz atd.). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. 

Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon, e-mailovou adresu. Tyto informace slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků a příp. se souhlasem zákazníka zasílání obchodních nabídek  a aktualit ze světa freestyle scooteringu. Prodávající nepředá vědomě osobní údaje zákazníků třetím sttranám.

Cookies si můžete vypnout ve vašem nastavení prohlížeče.

Pro Více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@scootshop.cz 

CZ-Hradec Králové
Map
SK-Bratislava
Map
Zpracování dat
Schovat